Rommet utenfor

Bildene over viser installasjon med blant annet gamle seil med forskjellige temaer som pubertet, miljø, og overgrep og beskyttelse av barn. Bildene kan sees i boken «Tiden det tar». Vigdis Løback skriver: «Turid lager seilinstallasjoner. Hun broderer bilder og tekst på seilene, som så monteres i rommet. Her møter det tradisjonelt feminine håndarbeidet, seilet. Et materiale som vel sies å forbindes mer med maskuline verdier, konkurranse, utferdstrang og reise. Om teknikken er tradisjonell og harmonisk, er teksten det ikke – den framstår ofte som urovekkende og som noe som står i motsetning til trådens myke linjer.»