Menneskeverd, Kvinneverd

Menneskeverd og Kvinneverd er en utstilling om brystkreftopererte. Prosjektet er skapt og gjennomført av av Turid Gyllenhammar, i samarbeid med fotograf Inger Sturlason. Broderi, tekst, skulptur og fotoutsnitt laget og forfattet av Turid Gyllenhammar. Dette prosjektet støtter Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Prosjektet er støttet av Kikut AS, Pre Managment, Jotun AS og Zeiner Eiendom AS.

Utstilling; PLUTSELIG NAKEN

Fredag 28.juni starter utstillingen PLUTSELIG NAKEN i Sandefjord.  Turid Gyllenhammar har et broderi og noen fotografier fra serien ‘Menneskeverd, Kvinneverd’ med i utstillingen.  Velkommen innom! Broderi på lerret – Turid Gyllenhammar Fotografi av Turid og noen av fotografiene utstilt PLUTSELIG NAKEN er en av utstillingene til PLUTSELIG KUNST som tar i bruk tomme lokaler i Sandefjord og dukker PLUTSELIG opp et sted i nærheten av deg.  Trykk her for websiden til PLUTSELIG KUNST.

Rommet utenfor

Bildene over viser installasjon med blant annet gamle seil med forskjellige temaer som pubertet, miljø, og overgrep og beskyttelse av barn. Bildene kan sees i boken «Tiden det tar». Vigdis Løback skriver: «Turid lager seilinstallasjoner. Hun broderer bilder og tekst på seilene, som så monteres i rommet. Her møter det tradisjonelt feminine håndarbeidet, seilet. Et materiale som vel sies å forbindes mer med maskuline verdier, konkurranse, utferdstrang og reise. Om teknikken er tradisjonell og harmonisk, er teksten det ikke – den framstår ofte som urovekkende og som noe som står i motsetning til trådens myke linjer.»