NUOVA VITA

This project is my way to show the defenceless and oppressed girls in the world the attention they deserve, with different variations of dresses made in marble and stones.

This project is my way to show the defenceless and oppressed girls in the world the attention they deserve, with different variations of dresses made in marble and stones. The dress represents an armour and protection against the horrid injustice many children are facing in the world today. Therefore this feminine frame became the foundation of the series of sculptures named Nuova Vita – New Life. The repetetive shape of the dress states that all children in the society today deserves an innocent and safe childhood. When can the children dream of a future when there are no space or opportunity of daydreaming? All the different dresses that stands together symbolizing a new life, with hope, and dreams of a future without poverty and oppression.

The sculptures are for sale, each made in limited editions and of course original numbered. Contact for details.

The project includes over 30 sculptures made by Turids hand at Studio Sem in Italy.

Look at the online catalogue here

Exhibited the 7th – 22nd april 2018 in Sala della Grasce, Pietrasanta in Italy, as ordered by the Comune de Pietrasanta and in Norway in june 2018 and 2019 – Atelier Gyllenhammar, Tønsberg. 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

The Nuova Vita project is dedicated to all the strong women I know.

For more information about the project or reservations of the sculptures please contact Turid at info@turidgyllenhammar.com

PAINTINGS

Samling av en del av Turid Gyllenhammar sine malerier. Flere av de er til salgs, og det finnes også flere varianter i de forskjellige seriene.

Samling av en del av Turid sine malerier. Flere av de er til salgs, og det finnes også flere varianter i de forskjellige seriene. Priser varierer med eller uten ramme. Ta kontakt om du ønsker å få prisliste, eller se på noen av maleriene.

//

Here are multiple paintings by Turid Gyllenhammar. Most paintings are for sale, contact if you are interested.

TIDEN DET TAR

Tiden det tar er et prosjekt av Turid som endte i en bokproduksjon i 2008. Ønsker du å kjøpe et eksemplar av boken, ta gjerne kontakt.

Barnet og spesifikt jentenes posisjon i et globalt perspektiv er et tema som alltid har interessert Gyllenhammar helt fra de første broderiene hvor både morsrollen og den kvinnelige identiteten knyttet til hjemmets sfære, utrykkes. Boken: Tiden det Tar viser et mangfold av disse motivene og utviklingen fra maleri til installasjon av broderier på seil og lerret. Kjolen som utrykk for uskyld, skjønnhet, sårbarhet og innvielse i det feminine rommet finner man også i de tidligste broderiene fra 2000-tallet. (utdrag fra tekst av Tone K. L. Nyaas 2018)

In english further down.

«Tiden det tar å brodere en barnesokk

Tiden det tar å bli femtien

Livet

slik det ble

Tiden det tar å brodere tanker og følelser

og alt man holder av

Kjærlighet til barnekjolen døtrene dine har brukt,

dukkene, bamsen

Brodere redselen for det vi ikke kontrollerer. Det som er synlig

og det som er skjult i trådene

Tiden det tar»

– Ord av Turid Gyllenhammar

Foto: Privat og Trine Bjervig.


The child, and specifically the position of young girls in a global perspective is a topic which has always interested Gyllenhammar, already from the earliest embroideries expressing the role of the mother and the female identity tied to the domicile sphere. The book The Time it Takes (published by Gyllenhammar in 2009) shows a magnitude of these motives and her development from painting to the installation art of embroidery on sail and cloth. The dress as an expression of innocence, beauty, vulnerability and inauguration into the feminine sphere and space, is also visible in the artist’s earliest embroideries from the beginning of the 21st century.

(Text by Tone K. L. Nyaas 2018 for Turids Nuova Vita Exhibition)

FLUKT

Verkene ”FLUKT” består av refleksjoner rundt min 23 år gamle datter Adele sin reise til Lesvos i 2015.

Verkene ”FLUKT” består av refleksjoner rundt min 23 år gamle datter Adele sin reise til Lesvos i 2015 for å lage dokumentarfilmen ”Det kommer Båter”, samt til Chios i 2016 for å hjelpe i regi av frivillighetsorganisasjonen ”Dråpen i Havet”.

Gjennom hennes historier og film fikk jeg en mye nærmere og dypere forståelse av flyktningkatastrofen enn den man får gjennom media. Hennes daglige rapporteringer fra Lesvos gjorde sterke inntrykk.  Overfylte båter med våte, kalde, redde barn og voksne kom inn midt på natten i høststormene. Det kommer båter fremdeles og nå er det gått over et år.

Både den totale fortvilelsen og takknemligheten til flyktningene fikk hun føle på kroppen. For noen desperasjonen over å ha mistet et barn, for andre  gleden over å ha overlevd ferden.

En av tingene som gjorde sterkest inntrykk på meg var likheten i væremåte og utdannelse, så vel som medietilgang, mellom mange av flyktningene og oss her i vesten.

Viktigheten av arbeidet frivillige organisasjoner som ”Dråpen i Havet” gjør, kommer ikke godt nok frem. Gjennom kunsten forsøker jeg å synliggjøre den innsatsen deres. Regjeringers støtteerklæringer og de store hjelpeapparatene når ikke alltid frem.

Når ord blir fattige og man ikke finner svaret på urettferdigheten, er jeg takknemlig for å kunne uttrykke følelser med nål, tråd, tegninger, bilder og lerret. Broderiene, som gjerne forbindes med det kvinnelige, blir som uttrykksform en kontrast til motivet.

De hengende trådene symboliserer det vi ikke kontrollerer og frykten for å forlate det som ikke lenger er trygt.

Jeg vil ikke gi slipp på håpet om at denne uretten en gang må ta slutt.

SE MIN KJOLE

Kurert dåpskjoleutstilling etter oppdrag fra Tunsberg Bispedømme og Korskolefestivalen 2015 i Nøtterøy kirke.

Kurert dåpskjoleutstilling etter oppdrag fra Tunsberg Bispedømme og Korskolefestivalen 2015 i Nøtterøy kirke. Dåpskjolene har lokal tilknytning til Nøtterøy. Dette ga igjen inspirasjon til mitt nåværende hovedprosjekt Nuova Vita/Nytt liv som jeg arbeider med i Pietrasanta i Italia.

WOODS

Malerier inspirert av skog og fjell.

Malerier i serien Skog. Trykk på maleriet for å få størrelse. Pris på forespørsel.

Pantings. Click the actual painting for dimentions. Contact for price.