Åpning av Atelier Gyllenhammar

. Åpning av Atelier Gyllenhammar på Kaldnes brygge lørdag 29 november kl 12.00 –Tønsberg får nytt galleri og atelier Nå gjenstår bare noen få justeringer før alt er klart på åpningen lørdag. Turid Gyllenhammar åpner sitt nye atelier på Kaldnes Brygge med en utstilling sammen med fire andre kunstnere. De har alle tidligere vært hennes lærere og representerer spennende, varierte og meget aktuelle uttrykk innenfor kunsten.. Utstillingen viser forskjellige verker og uttrykksformer fra disse fem, kunstverkene spenner fra maleri, foto, collage og tegning med tråd, Rolf Nerli er for tiden aktuell med å lage årets Nobels fredsprisdiplom. Hanne Katrine Berg…

Rommet utenfor

Bildene over viser installasjon med blant annet gamle seil med forskjellige temaer som pubertet, miljø, og overgrep og beskyttelse av barn. Bildene kan sees i boken «Tiden det tar». Vigdis Løback skriver: «Turid lager seilinstallasjoner. Hun broderer bilder og tekst på seilene, som så monteres i rommet. Her møter det tradisjonelt feminine håndarbeidet, seilet. Et materiale som vel sies å forbindes mer med maskuline verdier, konkurranse, utferdstrang og reise. Om teknikken er tradisjonell og harmonisk, er teksten det ikke – den framstår ofte som urovekkende og som noe som står i motsetning til trådens myke linjer.»